Dura, Y. (2019) “Kurumsal İktisat Yakla¸sımları Bağlamında Kurumsal Yapı-Ekonomik B¨uy¨ume İli¸skisi: Teori ve Uygulama”, Economics Literature, 1(1), pp. 81-83. doi: 10.22440/elit.1.1.6.