Dura, Yahya. 2019. “Kurumsal İktisat Yakla¸sımları Bağlamında Kurumsal Yapı-Ekonomik B¨uy¨ume İli¸skisi: Teori Ve Uygulama”. Economics Literature 1 (1), 81-83. https://doi.org/10.22440/elit.1.1.6.