Dura, Y. (2019). Kurumsal İktisat Yakla¸sımları Bağlamında Kurumsal Yapı-Ekonomik B¨uy¨ume İli¸skisi: Teori ve Uygulama. Economics Literature, 1(1), 81-83. https://doi.org/10.22440/elit.1.1.6