(1)
Dura, Y. Kurumsal İktisat Yakla¸sımları Bağlamında Kurumsal Yapı-Ekonomik B¨uy¨ume İli¸skisi: Teori Ve Uygulama. eLit 2019, 1, 81-83.